خلاصه رفتار سازمانی پیشرفته در 100 صفحه با مشخصات زیر برای درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته از اینجا دریافت کنید
مولف کتاب : استیفن پی . رابینز
مترجمین : دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی


برای دریافت کتاب کامل هم به این لینکا سر بزنید (به نقل از http://iuc.blogsky.com/1391/09/20/post-7/)

دانلود بخش اول کتاب

دانلود بخش دوم کتاب

منبع : دانشجویان ارشد مجازی کارآفرینی دانشگاه تهران |کتاب رفتار سازمانی پیشرفته - رابینز
برچسب ها : کتاب ,پیشرفته ,سازمانی ,رفتار ,سازمانی پیشرفته ,رفتار سازمانی ,رفتار سازمانی پیشرفته